Tjänster

Återbruksinventering

Vi erbjuder återbruksinventeringar, där vi vid en okulär besiktning uppmäter och katalogiserar det material i er fastighet som har ett andrahandsvärde, och är relevant för återbruk.
Detta material loggas i ett lättöverskådligt program med flera olika visningsmöjligheter.

Återbrukskonsultation

Konsultation kring cirkulära flöden inom byggindustrin.

Vill ni börja jobba med cirkulära flöden? Prata med oss!

Försäljning

Vi hjälper er med försäljningen av ert återbrukade byggmaterial, via våra samarbetspartners, digitalt och i fysisk butik. Vi riktar oss både mot företagsmarknaden och privatmarknaden vilket ger er en större omsättning på ert material.  

Vår fysiska butik hittar du på Sigurdsgatan 35, på byggnadens kortsida. Webbutiken finns på palats.app/web/shop/aterbygget och uppdateras kontinuerligt med nya varor. Utöver detta lägger vi även ut vissa produkter på blocket, samt på CCbuild

Webbutiken

På webbutiken kan du se det mesta av vad vi har ute till försäljning, med aktuellt lagersaldo, bilder på produkterna och information om mått, skick, osv. Beställda varor hämtas upp i butiken, för andra fraktlösningar är du välkommen att kontakta oss.

Demontering och mellanlagring

Vi hjälper er med demontering av byggmaterial, samt erbjuder möjlighet till mellanlagring.

Verkstäder

På sikt startar vi kreativa verkstäder för förädling, samt samarbeten med aktörer från kultursektorn.