Om Återbygget

Om oss

Återbygget är ett socialt företag med fokus på människor och miljö.

Vi jobbar med cirkulära flöden inom byggsektorn med kreativitet och samverkan som verktyg. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Mälardalen.

Vi tror på förändring genom samverkan. För att kunna skapa förutsättningarna för cirkulära flöden inom byggsektorn så behövs ett helhetsgrepp. Vi vill länka samman avfallsflöden från storbyggen, produktionsindustri och privatpersoner för att skapa en hållbar marknad, där vi erbjuder ett stort sortiment av återbrukade byggmateriel. Genom att jobba gränsöverskridande, i en bred samverkansmodell hittar vi möjligheter där ingen annan letar.

Medarbetare

Mindre snack och mera verkstad.

Vårt huvudfokus är att på så kort tid som möjligt bygga upp en fungerande andrahandsmarknad för byggvaror i Mälardalen. Detta uppnår vi genom att leta samverkansformer där många starka aktörers kunskap och intressen tas till vara och det
gemensamma målet är en fungerande återbruksmarknad.

Vad vi vill: