PV-palatset

Återbygget fick under hösten 2023 i uppdrag av TL Bygg att inventera och demontera återbrukbart material i Atrium Ljungbergs fastighet Blästern 11 – känd som PV-Palatset – i Hagastaden i Stockholm.  

PV-Palatset ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg AB som kontorsfastighet, med en total uthyrningsbar yta på cirka 10 200 kvm. En stor renovering av byggnaden har påbörjats då flera av bjälklagen är av dålig kvalitet och behöver åtgärdas. PV-palatset agerar pilotprojekt inom cirkulärt byggande för Atrium Ljungberg, med det övergripande målet att utveckla och implementera en långsiktig hållbarhetsstrategi. Återbygget har arbetat som underleverantör mot delmålen att minska avfall och öka återvinning och återanvändning.

Glaspartier från PV-Palatset på Återbyggets lager

Uppdragsgivare

TL bygg

Uppdrag

Inventering och demontering av våningsplan 6, ca 1 100 m2

Tidsperiod

Utfördes under hösten 2023

Kostnad

Kostnad för Återbyggets närvaro, inkl. inventering:
162 kr/m2

Minskade kostnader i avfallshantering: ca 10 000 kr (beräknat på 7 ton glas, 1.45 ton dörrar och annat blandat material, samt 0.25 ton WC-stolar )

Glaspartier från PV-Palatset på plats hos ny brukare

Omhändertaget material

  • 8700 kg, bland annat
    glaspartier, dörrar, WC-stolar
  • Möjliggjord klimatbesparing: 17 083 kg CO2e
  • Realiserad klimatbesparing: 15 198 kg CO2e
  • Total klimatbesparing: 32 281 kg CO2e

Nya brukare 

  • Alla glaspartier hittade snabbt nya brukare
  • Alla dörrar gick vidare för externt återbruk
  • Mycket av det övriga materialet såsom sanitetsporslin, vitvaror och diskbänkar såldes på privatmarknaden