Kattan 4 Större

Återbygget fick under våren 2024 uppdraget att detaljinventera och demontera återbrukbart material i 29 lägenheter i Einar Mattssons fastighet Kattan 4 Större på Södermalm i Stockholm, i samband med att en omfattande renovering och stambyte påbörjades.  

Huset uppfördes 1962 vid Mariaberget på Södermalm och omfattar 29 hyresrätter och två lokaler fördelat på en total yta av 3747 m². En omfattande renovering inleddes under våren 2024, där man bland annat ska renovera samtliga lägenheter inklusive badrum och kök, göra nya installationer för el, värme, vatten, avlopp och ventilation, putsa fasaden med mera. En översiktsinventering som inkluderade farligt avfall hade redan utförts av annan aktör då Återbygget tog vid. Återbygget detaljinventerade därefter 10 lägenheter och gjorde en prisuppskattning för demontering baserat på detta. Demontering av material utfördes i samtliga 29 lägenheter, tillsammans med Återbyggets samarbetspartner TiB Entreprenad AB. Allt omhändertaget material gick vidare till externt återbruk.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdragsgivare

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Uppdrag

Inventering och demontering av 29 lägenheter, ca 1450 m²

Tidsperiod

Utfördes under våren 2024

Kostnad

Kostnad för Återbyggets närvaro, inkl. inventering:
60 kr/m2

Minskade kostnader i avfallshantering: ca 25 000 kr (beräknat på 2 ton kylar/frysar, 1,5 ton spisar och 1,5 ton övrigt/blandat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omhändertaget material

  • 5000 kg – en stor mängd vitvaror, sanitetsporslin och belysning med mera.
  • Möjliggjord klimatbesparing: 15 000 kg CO2e

Nya brukare 

Vi jobbar fortfarande med att lagerföra och rekonditionera de sista produkterna från Kattan, men materialet lämpar sig väl för privatmarknaden och många kylskåp, frysar och diskmaskiner m.m. har på kort tid hittat nya brukare